โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 (บ้านโพธิ์น้อยกดุสวง)

!!ยินดีต้อนรับ!!

กิจกรรม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 คณะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขค 3 จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์1

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมภาคเช้า


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด


ปฏิทินโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์