ยินดีต้อนรับเข้าสู่
โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1
 (บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง)

    

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • กำหนดการอบรมเว็บไซด์โรงเรียน โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 (บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง) ส่งบุคลากร ฯเข้ารับการอบรมเพื่อจะได้นำความรู้ไปพัฒนาเว็บไซด์ของโรงเรียนต่อไปในวันที่  30 เมษายน ...
  ส่ง 30 เม.ย. 2557 00:36 โดย รัชนี ซ้ายยศ
 • กำหนดการเปิดเรียน กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา2557  โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 (บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง)  ในวันที่ 12  พฤษภาคม 2557
  ส่ง 29 เม.ย. 2557 21:47 โดย รัชนี ซ้ายยศ
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่  12 ...
  ส่ง 29 เม.ย. 2557 21:05 โดย รัชนี ซ้ายยศ
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

 • โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้ชื่อโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพต ...
  ส่ง 4 ก.ค. 2559 00:00 โดย โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 (บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง)  จัดกิจกรรมวันไหว้ครูวันที่ 19 พฤษภาคม 2559         
  ส่ง 30 มิ.ย. 2559 21:06 โดย โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมประดิษฐ์เศษวัสดุ นักเรียนโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการนำวัสดุที่ไม่ใช้แลัวมาประดิษฐ์เป็นของใช้
  ส่ง 30 เม.ย. 2557 00:30 โดย รัชนี ซ้ายยศ
 • ประชาสัมพันธ์โรงเรียน โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสเคราะห์ 1(บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง) เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพป.ชย.1 
  ส่ง 30 เม.ย. 2557 00:12 โดย รัชนี ซ้ายยศ
 • การจัดกิจกรรม"การอบรมเยาวชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด" โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์1 ร่วมกับ  สถานีตำรวจภูธรเมืองชัยภูมิ  จัดกิจกรรมอบรม "เยาวชนสัมพันธ์ต้างภัยยาเสพติด"  ในวันที่  13 ม ...
  ส่ง 21 มิ.ย. 2556 23:06 โดย รัชนี ซ้ายยศ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

 
 
 

หน่วยงานทางการศึกษา